بخر بپر جزیره

طرح”کیف پول گردشگری” یا همان قلک گردشگری با هدف کاهش یا حذف هزینه های سفر عموم جامعه به مقاصد گردشگری و همچنین افزایش سود فروشندگان و تولید کنندکان در تمام شهرهای کشور به ویژه مقاصد گردشگری راه اندازی شده است

در این طرح درصد مشخصی از پول پرداخت شده توسط مشتریان بازار جزیره و دیگر شهرهای ایران به کیف پول گردشگری ان ها بازمی گردد

این مبلغ برگشتی از خرید در قلک گردشگری مشتریان یا همان کیف پول آن ها ذخیره می شود و ان ها می توانند این پس انداز را برای استفاده از امکانات رفاهی یا سفر به کیش خرج کنند