هفته بازار

در هر روز از هفته تعدادی از این طرح در نقاط مختلف شهر بصورت فیزیکی یا مجازی یا هر دو برگزار می شود

به عنوان مثال شنبه بازار: اجرای همزمان 10 شنبه بازار مختلف با محوریت یک موضوع در نقاط مختلف شهر

در این طرح همه ی فروشگاه ها، برندها و … می توانند ارائه محصول و کالا داشته باشند. با توجه به برگزاری این طرح ها در روزهای خاص هفته و تخفیف های خاص و هیجان انگیزی، مشتریان انگیزه خرید و استقبال بالایی از این مدل می کنند

رویدادهای هیرمنی