بابا مامان شام با من

این طرح مخصوص کودکان و نوجوانان است، در این طرح با انجام بازی های سرگرم کننده با هدف آموزشی یا درس خواندن بصورت آنلاین کودک امتیاز و جایزه دریافت می کند و با مجموع این امتیازها می تواند شام، پدر و مادر خود را به یک رستوران منتخب دعوت و هزینه رستوان را با جایزه خود پرداخت کند