تخفیف و جایزه لحظه ای

بستر افزایش رضایتمندی، وفاداری و نشاط مشتریان با ارائه تخفیف و جایزه لحظه ای

در این طرح مشتری با مراجعه به پروفایل کسب و کار می تواند در امتحان شانس برنده شدن جایزه یا تخفیف فروشگاه شرکت نماید

رویدادهای هیرمنی