تور اپراتورهای مجازی (تام)

تور اپراتورهای مجازی مشاوران تجاری سازی کسب و کارها هستند، که در راه اندازی، راهبری، آموزش، پشتیبانی و توسعه در کنار صاحبان کسب و کارها همیاری و همکاری می نمایند.

لطفا نوع همکاری خود را در فرم پایین بنویسید

قبل از نصب اپلیکیشن هیرمن راهنمای تصویری زیر را مطالعه فرمایید

دانلود اپلیکیشن هیرمن